Chemische productie-industrie stimuleert markt: wereldwijde markt voor chloorcompressoren zal tegen 2033 $ 120,2 miljoen bereiken | Toekomstige marktinzichten, Inc. (2023)

NEWARK, Del, 01 augustus 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeMarkt voor chloorcompressorenwordt naar verwachting gewaardeerd op73,7 miljoen dollar in 2023en zal naar verwachting stijgen120,2 miljoen dollar tegen 2033. De verkoop van chloorcompressoren zal naar verwachting aanzienlijk stijgenCAGR van 5,0%tijdens de prognoseperiode.

De markt voor chloorcompressoren is een cruciaal segment binnen de bredere chemische industrie, een integraal onderdeel van verschillende toepassingen. Deze compressoren zijn essentieel voor het efficiënt en veilig hanteren en transporteren van chloorgas en dragen zo bij aan de goede werking van verschillende industrieën. De markt heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke groei doorgemaakt, aangedreven door de toenemende vraag vanuit de sectoren waterbehandeling, chemische productie en afvalwaterbeheer.

Blijf de concurrentie voor - Download ons sectoroverzicht Voorbeeld en grijp groeikansen! https://www.futuremarketinsights.com/reports/sample/rep-gb-17805

Sleutel rijders:

Groeiende vraag naar waterbehandeling:De vraag naar chloorcompressoren is enorm gestegen met toenemende zorgen over waterverontreiniging en de behoefte aan effectieve waterbehandelingsoplossingen. Deze compressoren zijn van vitaal belang voor desinfectieprocessen in gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties en industriële faciliteiten, en zorgen voor de levering van veilig en schoon water.

Chemische productiesector:De continue expansie van de chemische industrie heeft geleid tot een grotere behoefte aan chloorgas, met als gevolg een grotere vraag naar chloorcompressoren. Deze compressoren vergemakkelijken de veilige behandeling en het transport van chloor, dat op grote schaal wordt gebruikt bij de productie van verschillende chemische verbindingen.

Focus op ecologische duurzaamheid:Chloorcompressoren winnen aan bekendheid vanwege hun rol in duurzame praktijken. Bedrijven in alle sectoren omarmen milieuvriendelijke oplossingen en chloorcompressoren bieden een veilige en efficiënte manier om chloorgas te beheren zonder noemenswaardige gevolgen voor het milieu.

Uitdagingen:

Bezorgdheid over de veiligheid:Omgaan met chloorgas vereist zorgvuldige voorzorgsmaatregelen vanwege de gevaarlijke aard ervan. Het waarborgen van de veiligheid van werknemers en de gemeenschap tijdens transport en gebruik vormt een uitdaging voor fabrikanten en eindgebruikers.

Technologische vooruitgang:De groei van de markt hangt af van de voortdurende vooruitgang van de compressortechnologie om de efficiëntie, veiligheid en ecologische duurzaamheid te verbeteren. Bedrijven moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling om concurrerend te blijven en te voldoen aan veranderende industriestandaarden.

Vraag een volledige inhoudsopgave (TOC) met cijfers aan voor een uitgebreid overzicht van de structuur van het rapport en de belangrijkste bevindingen @https://www.futuremarketinsights.com/toc/rep-gb-17805

Regionale analyse

De markt voor chloorcompressoren in de Verenigde Staten zal tegen 2033 naar verwachting 21 miljoen dollar bedragen, met een gestage CAGR van 5,0%. De toenemende vraag naar chloorcompressoren in waterzuiveringsinstallaties, industriële processen en diverse sectoren neemt toe.

De markt voor chloorcompressoren in het Verenigd Koninkrijk laat een veelbelovende groei zien met een absolute dollargroei van US$ 1,6 miljoen en een CAGR van 4,9% van 2023 tot 2033. De toenemende vraag naar chloorcompressoren inwater behandelingprojecten en diverse industriële toepassingen voeden de positieve vooruitzichten van de markt.

De markt voor chloorcompressoren in Japan is veelbelovend, met een verwachte marktomvang van US$ 17,3 miljoen in 2033 en een gestage CAGR van 4,9% van 2023 tot 2033. De groeiende vraag naar chloorcompressoren in waterbehandelingstoepassingen en groeiende industriële sectoren drijft de de groei van de markt.

De industrie voor chloorcompressoren stijgt tijdens de groeiende vraag naar veilig drinkwater

Het segment vloeistofringcompressoren is toonaangevend op de markt voor chloorcompressoren, met een verwachte CAGR van 4,9% van 2023 tot 2033. Vloeistofringcompressoren bieden efficiënte en veilige chloorcompressie, waardoor ze de voorkeur genieten in de sectoren chemische verwerking, waterbehandeling en afvalwaterbeheer.

Het waterbehandelingssegment is een belangrijke motor voor de markt voor chloorcompressoren, met een verwachte CAGR van 4,8% van 2023 tot 2033. Chloorcompressoren spelen een cruciale rol in de waterbehandeling en zorgen voor veilig drinkwater door het effectief te desinfecteren.

Klaar om uw bedrijf op te schalen? Begin met het verkrijgen van de essentiële inzichten die u nodig heeft met een op maat gemaakt rapport dat exclusief voor u is gemaakt. Vraag hem nu aan!https://www.futuremarketinsights.com/customization-available/rep-gb-17805

Prominente fabrikant in de Chloorcompressoren Industrie

 1. Atlas Copco (Zweden)
 2. Ingersoll Rand (Ierland)
 3. Siemens AG (Duitsland)
 4. Gardner Denver (VS)
 5. GE Energie (VS)
 6. Sulzer Ltd (Zwitserland)
 7. Howden Group Ltd. (Verenigd Koninkrijk)
 8. Hitachi Ltd (Japan)
 9. Kobe Steel Ltd. (Japan)
 10. Elliott-groep (VS)
 11. Bauer Compressoren (Duitsland)
 12. Burckhardt Compression AG (Zwitserland)
 13. Kaeser Compressoren SE (Duitsland)
 14. Hertz Compressoren GmbH (Duitsland)
 15. Quincy Compressor LLC (VS)
 16. Sullair LLC (VS)
 17. Fusheng Co., Ltd. (Taiwan)
 18. Boge Compressors Ltd. (Verenigd Koninkrijk)
 19. Corken, Inc. (VS)
 20. Mattei Compressors, Inc. (Italië)

Recente ontwikkelingen

 • Gardner Denver introduceerde in augustus 2021 zijn nieuwe Ultima olievrije compressorlijn, met als doel het energieverbruik te verlagen en de efficiëntie te verhogen.
 • GE Energy sloot in november 2021 een strategische overeenkomst met Baker Hughes om een ​​nieuwe lijn gascompressieapparatuur voor de olie- en gassector te creëren.

Sleutelsegmenten van de chloorcompressoren-markt

Product type:

 • Vloeistofringcompressoren
 • Centrifugale Compressoren

Sollicitatie:

 • Water behandeling
 • Geneesmiddelen
 • Chemicaliën
 • Anderen

Per regio:

 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Europa
 • Zuid-Azië en de Stille Oceaan
 • Oost-Azië
 • Het Midden-Oosten & Afrika (MEA)

Klaar om weloverwogen beslissingen te nemen? Koop het rapport vandaag nog en krijg een beter inzicht in uw branche @https://www.futuremarketinsights.com/checkout/17805

Bekijk gerelateerde rapporten vanChemicaliën & MaterialenDomein:

Waterbehandelingspolymeren Marktomvang: De wereldwijde markt voor waterbehandelingspolymeren zal tegen 2033 naar verwachting 81 miljard dollar bedragen. Van 2023 tot 2033 zal de markt naar verwachting stijgen met een CAGR van 6,4%.

Marktaandeel chemicaliën voor slibbehandeling: Het globaalmarkt voor chemicaliën voor slibbehandelingzal naar verwachting in 2033 US $ 14.456,8 miljoen bereiken. De verkoop op de markt zal naar verwachting tussen 2023 en 2033 een aanzienlijke CAGR van 4,6% vertonen.

Vraag naar chemicaliën voor koelwaterbehandeling: De wereldwijde markt voor koelwaterbehandelingschemicaliën zal naar verwachting een marktwaarde van US $ 22.589,75 miljoen opbouwen door een CAGR van 6% te registreren in de prognoseperiode 2023 tot 2033.

Markttrends voor membraanchemicaliën: De markt voor membraanchemicaliën zal naar verwachting een CAGR van registreren6,1%van 2023 tot 2033, aangezien de voorkeur voor membraanchemicaliën toeneemt, aangezien deze chemicaliën effectief zijn in het verwijderen van verontreinigingen uit het water.

Marktvooruitzichten voor chemicaliën voor afvalwaterbehandeling: De wereldwijde markt voor chemicaliën voor afvalwaterbehandeling zal naar verwachting groeien met een CAGR van 3,6% om tegen het einde van 2032 US$ 46,15 miljard te bereiken.

Verkoop van ultrapuur water op de markt: Over de beoordelingsperiode van 2023 tot 2033 zal de markt voor ultrapuur water naar verwachting een CAGR van 11,1% vertonen. Verwacht wordt dat het eind 2033 zal resulteren in een marktomvang van 25,2 miljard dollar.

Marktprognose voor chelaatvormers: De wereldwijde markt voor chelaatvormers wordt geschat op een CAGR van 5,7% van 2023 tot 2033. Verwacht wordt dat deze tegen het einde van 2033 een waarde van US $ 12.758,3 miljoen zal overtreffen.

Vlokmiddelen coagulant marktwaarde: Gedurende de prognoseperiode wordt verwacht dat de verkoop van flocculant en coagulatiemiddel zal groeien met een CAGR van 5,5%, om tegen 2033 te worden gewaardeerd op US $ 11.510,5 miljoen.

Groei van de chloormarkt: De wereldwijde chloormarkt zal naar verwachting tegen 2033 bijna US $ 22.285,1 miljoen bereiken, met een CAGR van 4,5% van 2023 tot 2033.

Marktoverzicht van aluminiumoxide in de VS en Canada: De verkoopvooruitzichten voor de chemische stof zullen naar verwachting een gestage groei vertonen met een CAGR van 5,1% over de prognoseperiode 2022 tot 2032. De aluminiumoxidemarkt in de VS en Canada zal naar verwachting tegen het einde van 2032 een waarde van US $ 5.491,3 miljoen bereiken.

Over Future Market Insights, Inc.

Future Market Insights, Inc. (ESOMAR-gecertificeerd, Stevie Award - ontvangende marktonderzoeksorganisatie en lid van de Greater New York Chamber of Commerce) biedt diepgaande inzichten in bepalende factoren die de vraag in de markt verhogen. Het onthult kansen die de marktgroei in verschillende segmenten zullen bevorderen op basis van bron, toepassing, verkoopkanaal en eindgebruik in de komende 10 jaar.

Neem contact met ons op:

Toekomstige marktinzichten, Inc.
Christiana Corporate, 200 Continental Drive,
Suite 401, Newark, Delaware - 19713, VS
T: +1-845-579-5705
LinkedIn|Twitteren|Blogs|YouTube
Voor verkoopvragen:verkoop@futuremarketinsights.com

Chemische productie-industrie stimuleert markt: wereldwijde markt voor chloorcompressoren zal tegen 2033 $ 120,2 miljoen bereiken | Toekomstige marktinzichten, Inc. (1)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 05/08/2023

Views: 6202

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.